MATERIAŁ MARKETINGOWY

Warta Ochrona

Warta Ochrona przeznaczona jest dla osób, które pragną zabezpieczyć finansowo swoich bliskich na wypadek nieprzewidzianych okoliczności i poszukują długoterminowej ochrony dla siebie i swojej rodziny - nawet na bardzo wysokie kwoty.

1.

Nawet 600 000 zł!

Nowy produkt oferuje możliwość ubezpieczenia zdrowia na kwotę nawet 600 000 zł. Oznacza to, że gdyby posiadacz polisy poważnie zachorował i potrzebował środków na leczenie, to otrzyma WYSOKIE ŚWIADCZENIE.

2.

Bez żadnych badań lekarskich

W przypadku wyboru przez klienta określonych sum ubezpieczenia, wymagane jest tylko oświadczenie o stanie zdrowia klienta lub skrócona ankieta medyczna. Jeśli będzie konieczność przeprowadzenia badań dowiesz się o tym pilnie od agenta przed podpisaniem umowy.

3.

Ubezpieczenie dla każdego

Warta Ochrona jest produktem uniwersalnym - zarówno dla singli, jak i całych rodzin będących w związkach formalnych jak również nieformalnych. W ramach polisy można także ubezpieczyć dziecko, co zapewnia pomoc w leczeniu poprzez wypłatę pieniędzy w sytuacjach takich jak np. poważna choroba, pobyt w szpitalu czy wypadek dziecka.

4.

Szybka pomoc na telefon w razie nagłych problemów ze zdrowiem

WARTA Assistance Medyczny gwarantuje szybką i fachową pomoc w razie wypadku, choroby czy trudnej sytuacji życiowej. Zorganizujemy i pokryjemy koszty: m.in. wizyty lekarza czy pielęgniarki, opieki w szpitalu i w domu w trakcie rehabilitacji itp.

Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu Warta Ochrona?

Kliknij jedną z zakładek, aby zapoznać sie z dodatkowymi informacjami.

 • Zakres ochrony
 • Zawarcie umowy
 • Składki
 • Opcje dodatkowe
 • Jakim rodzajem ubezpieczenia jest Warta Ochrona?
 • Warta Ochrona jest ubezpieczeniem życia i zdrowia dedykowanym całej rodzinie.

 • Komu polecamy ubezpieczenie Warta Ochrona?
 • Polisa Warta Ochrona przeznaczona jest dla osób, które pragną zabezpieczyć finansowo swoich bliskich na wypadek nieprzewidzianych okoliczności i poszukują długoterminowej ochrony dla siebie i swojej rodziny - nawet na bardzo wysokie kwoty.

 • Kto może zawrzeć umowę?
 • Każda osoba, Ubezpieczony jaki Współubezpieczony może dokonać wyboru ryzyk najbardziej mu odpowiadających zarówno dla siebie, jak i dziecka.

  Współubezpieczonym może być małżonek lub partner. Ubezpieczenie skierowane jest do osób w wieku 18-65 lat, a w przypadku dzieci – od ukończonego 1 roku życia do 18 roku życia.

  Osobne pakiety mogą dotyczyć nie tylko małżonków lub partnerów, ale również ich dzieci, niezależnie od tego, czy dzieci pochodzą z obecnego związku, czy poprzedniego.

 • Bez zbędnych formalności
 • Istnieje możliwość zawarcia polisy bezpośrednio u Agenta Warty, bez wykonywania badań lekarskich i zbędnych formalności. Jeśli będzie konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań dowiesz się o tym natychmiast w pierwszym kroku przy zawarciu umowy.

 • Okres umowy
 • Umowa zawierana jest na czas określony wybrany przez Klienta, nie krótszy jednak niż 5 lat. Umowa podstawowa jest zawierana na okres nie dłuższy niż do pierwszej rocznicy po ukończeniu 70 lat.

 • Płatności
 • Klient, który ubezpiecza rodzinę otrzymuje jedną polisę (bądź wnioskopolisę) i dokonuje płatności na jeden wskazany rachunek

 • Składki
 • Składka może być płatna z góry miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie w wysokości i terminach określonych w umowie. Za wszystkie wybrane pakiety oraz za wszystkie ubezpieczone osoby składka płatna jest łącznie na jeden rachunek bankowy wskazany w umowie.
 • Umowy dodatkowe:
 • - zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku
  - zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego
  - powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego
  - powstanie trwałego inwalidztwa ubezpieczonego w wyniku wypadku
  - powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku
  - powstanie znacznego trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku
  - pobyt w szpitalu ubezpieczonego w wyniku wypadku
  - lekowe związane z pobytem ubezpieczonego w szpitalu w wyniku wypadku
  - pobyt w szpitalu ubezpieczonego w wyniku choroby
  - lekowe związane z pobytem ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby
  - poważne zachorowanie ubezpieczonego
  - operacja ubezpieczonego
  - leczenia specjalistyczne ubezpieczonego
  - WARTA ASSISTANCE MEDYCZNY
  - powstanie trwałego inwalidztwa dziecka w wyniku wypadku
  - powstanie uszczerbku na zdrowiu dziecka w wyniku wypadku
  - pobyt dziecka w szpitalu w wyniku wypadku
  - lekowe związane z pobytem dziecka w szpitalu w wyniku wypadku
  - pobyt dziecka w szpitalu w wyniku choroby
  - lekowe związane z pobytem dziecka w szpitalu w wyniku choroby
  - poważne zachorowanie dziecka, 
  - operacja dziecka w wyniku wypadku,
  - leczenie specjalistyczne dziecka
Zadaj własne pytanie

Warto też rozważyć...